Round White Terra-Cotta Cachepot (2 Sizes)
Round White Terra-Cotta Cachepot (2 Sizes) Round White Terra-Cotta Cachepot (2 Sizes) Round White Terra-Cotta Cachepot (2 Sizes) Round White Terra-Cotta Cachepot (2 Sizes)
Chevron down Icon
$135.00

Sizes:

  • Small: 8" x 8.5"
  • Medium: 7-1/4" x 12"H 
  • Large: 11" x 14.5"